IZBOR SPORTISTE ZE-DO KANTONA 2016
Rok za prijave produžen do 9. februara

U toku su pripreme za Izbor sportiste ZE-DO kantona, koji organizuju Sportski savez ZE-DO kantona i NIPD Naša riječ.
Da se ne bi dogodilo da zbog kašnjenja aplikacije neko od zaslužnih ne bude u konkurenciji, odlučeno je da rok za dostavljanje aplikacija sa 02.02. 2017. bude produžen za sedam dana, dakle do 09.02. 2017. godine.
Svi koji žele poslati prijedloge za izbor najuspješnijih sportista, aplikacije mogu preuzeti na web stranici Naše riječi www.nasarijec.ba. Popunjene aplikacije možete slati putem e-maila: nasarijec.ze@gmail.com ili putem pošte na adresu redakcije: NIPD Naša riječ, Bulevar Kralja Tvrtka I, br. 1, 72000 Zenica. Aplikacije se mogu predati  i lično u redakciju Naše riječi. Za tačnost podataka navedenih u aplikaciji garantira podnosilac aplikacije.

Generalni pokrovitelj manifestacije je Vlada ZE-DO kantona.