PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA:

Vijećnik stiče pravo i dužnost vijećnika dodjelom mandata od strane Centralne izborne komisije BiH i potpisivanjem izjave o prihvatanju mandata. Vijećnik ima pravo:

 • sudjelovati u pripremi programa rada Vijeća
 • podnositi prijedloge za donošenje odluka i drugih akata iz nadležnosti Vijeća
 • postavljati vijećnička pitanja
 • predlagati raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Općinskog načelnika i općinske uprave
 • pokretati i druga pitanja iz nadležnosti Vijeća
 • da bude redovno i pravovremeno informisan o svim pitanjima od značaja za ostvarivanje mjesta i uloge Vijeća
 • uvida u informativni i dokumentacioni materijal koji se izrađuje ili prikuplja u Stručnoj službi Vijeća, te općinske uprave, a koji se odnosi na pitanja o kojem se raspravlja u Vijeću

Vijećnici su dužni čuvati tajnost podataka i informacija povjerljive prirode i za to su odgovorni Vijeću.

                       

 • Adin dr.Begić
 • Eldin dr.Hozić
 • Enes Sprečo
 • Hajrudin Šečić
 • Armin Skulić
 • Emira Arnaut
 • Fahir Skulić
 • Izudin Aličić
 • Hasan dr.Škiljo
 • Mirnes Tukić
 • Esmir Skulić
 • Nermin dr.Škiljo
 • Nijaz Avdić