U Vijeću se obrazuju klubovi vijećnika političkih stranaka zastupljenih u vijeću kao oblik rada vijećnika posebno u fazi pripremanja i utvrđivanja prijedloga dnevnih redova sjednica Vijeća, te drugim pitanjima od značaja za ostvarivanje uloge Vijeća.

Klub vijećnika može se formirati sa najmanje tri vijećnika. 

Vijećnici dvije ili više političkih stranaka koji u Vijeću imaju najmanje jednog izabranog vijećnika kao i vijećnici nezavisnih kandidata mogu formirati zajednički klub ili pristupiti nekom od klubova.

Klubovi vijećnika imaju predsjednika i zamjenika predsjednika kluba koji koordiniraju rad sa drugim klubovima vijećnika.

Zadatci, organizacija, način rada, prava i dužnosti članova Kluba vijećnika uređuje se aktom koji donosi Klub / pravila, poslovnik i sl./.

U općinskom vijeću osnovani su:

KLUB VIJEĆNIKA SDP                            

  • Predsjednik Enes Sprečo

Članovi:       

  • Adin dr.Begić   
  • Hajrudin Šečić
  • Eldin dr.Hozić
  • Emira Arnaut
  • Armin Skulić     

 

KLUB VIJEĆNIKA SDA            

  • Predsjednik Hasan dr.Škiljo

Članovi:        

  • Nermin dr.Škiljo
  • Mirnes Tukić
  • Esmir Skulić