Uoči  novogodišnjih praznika

   NAČELNIK MIRNES TUKIĆ  RAZGOVARAO SA PENZIONERIMA

Kabinet načelnika Općine Doboj Jug Mirnesa Tukića  između ostalih posjetili su predstavnici  Udruženja penzionera Doboj Jug   Mustafa  Delić i Mehmedalija  Hasanić koji su  načelnika Tukića informisali o stanju u ovoj najbrojnijoj organizaciji.Istakli su da su penzioneri najosjetljivija populacija u kojoj je većina sa minimalnim penzijama .
Pošto se  radi o kategoriji ljudi treće dobi najveća  stavka penzionerima su lijekovi,sredstva za namirnice i ogrijev.
Općina Doboj Jug od njenog postanka vodi računa o  najslabijim kategorijama svojih sugrađana u skladu sa realnim mogućnostima,pa je načelnik Tukić obećao ovoj popilaciji podršku,pogotovo podršku u   radu njihovog udruženja.