21.decembar je

                                             DAN RUDARA


Za njih,komorate koji svoj radni vijek provode pod zemljom zarađujući kruh sa deset kora,  koji svojim znojem grade državu,za bosanske istinske neimare o kojima se priča samo kada ih   strefi belaj,a o kojima se  mora više  i čuti i pisati,za njih koji su nekada bili uvažavani, a danas najvećim  dijelom ugnjetavani,za  njih koji su bili simbol ponosa zemlje(čak isticani   i na nacionalnoj novčanici),21 DECEMBAR je bio i ostao njihov najveći dan,njihov praznik-
                                DAN RUDARA...

pa u to ime  upućujemo im iskrene ČESTITKE njihovim pozdravom....
         
                                    S  R  E  T  N  O,  ma gdje bili