JAVNA RASPRAVA NA NACRT KANTONALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA ZE-DO KANTONA

UNIVERZITET U ZENICI I METALURŠKI INSTITUT "Kemal Kapetanović"ZENICA SU NA ZAHTJEV VLADE ZE-DO KANTONA
URADILI NACRT KANTONALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA ČIJI DOKUMENT VAM NUDIMO,KAKO BI SE KVALITETNO OBAVILA JAVNA RASPRAVA.


Javna rasprava na ovaj dokument traje do 19.12.2016. godine ,a građani svoje primjedbe i sugestije mogu dostavljati pismenim putem na adresu općine :OPĆINA DOBOJ JUG,Trg "21 marta"br.1 74203 Matuzići sa naznakom PRIMJEDBE I SUGESTIJE NA  NACRT KEAP-a ZE-DO KANTONA ili putem e-maila:
opcinaurb@hotmail.com do 19.12.2016. godine.