U Mjesnim zajednicama Matuzići   Mravići

ODRŽANE JAVNE RASPRAVE PO NACRTU BUDŽETA
 
                               ZA 2017.GODINU


Prosječan odaziv građana.Rasprave bile vrlo konstruktivne. Predlagač budžeta,općinski načelnik naglasio da će se dobar dio realnih primjedbi  uvrstiti u Prijedlog budžeta.

Kao što se i očekivalo,interes građana  iz mjesnih zajednica Matuzići i Mravići da se   odazovu  na javne rasprave  
po Nacrtu Općinskog budžeta za 2017.godinu bio je prosječan.Na rasprave se  odazvalo po tridesetak građana koji su
iznijeli svoje sugestije i primjedbe,nastojeći ukazati predlagaču budžeta,općinskom načelniku da  je neophodno neke 
stavke korigovati.Da bi se povećali prihodi u budžetu čuli su se prijedlozi za povećanje općinski taksi uglavnom za sportske kladionice, zatim da se povećaju naknade za porodilje(stimulacija nataliteta),da se  izdvoje veća sredstva za javno informisanje,za povećanje općinskog podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju,da se maksimalno smanji transfer  političkim partijama,da se povećaju stavke u budžetu za boračke organizacije,da se napravi rangiranje nevladinih organizacija  vodeći računa o njihovim aktivnostima(radu i neradu) i tek tada  doznačavati im budžetska sredstva itd.
Planirani  iznos sredstava po Nacrtu budžeta je 2,13 miliona maraka,odnosno za  40 hiljada maraka manji nego prošle
godine.Ono što opterećuje budžet za iduću godinu jesu prispjele obaveze po osnovu utuživanja i nerješenih sudskih
sporova,posebno kada je riječ o kući na Karušama čiji kupoprodajni ugovor između vlasnika kuće i općine je imao sudski
epilog.