Podsticaj za poljoprivrednike Doboj Juga

                  APLICIRALA 53 POLJOPRIVREDNA PROIZVOĐAČA

Na javni poziv Općine Doboj Jug za dodjelu sredstava za podsticaj iz poljoprivrede za 2016.godinuaplicirala su  53 poljoprivredna proizvođača iz sedam  poljoprivrednih oblasti(uzgoj junica,
krava muzara,uzgoj ovaca,zasad maline,uzgoj kornišona,pčelarstvo i voćarstvo).Komisija koju je rješenjem imenovao načelnik općine Mirnes Tukić ovih dana obilazi aplikante,kako bi se na licu
mjesta uvjerili u navode istaknute u aplikacijama.Od članova komisije saznali smo da će se procedura snimanja stanja na terenu završiti u narednih desetak dana,nakon čega će se po utvrđenim kriterijima donijeti Odluka o odobrenju sredstava podsticaja. Činjenica je da je budžetom općine u 2016.godini za ove namjene  predviđeno svega 10.000 maraka,što  vjerujemo neće biti slučaj za iduću godinu,jer je načelnik općine Tukić,govoreći na Općinskom vijeću o Nacrtu budžeta za 2017.godinu dao prijedlog da ovaj iznos bude tri puta veći.