Predsjednik Vatrogasnog saveza ZDK Nedžad Smajlović

         DOGOVORENE SMJERNICE  DJELOVANJA  SA
                   VATROGASCIMA DOBOJ JUGA

U Srijedu 07.12.2016 god. upriličen je radni sastanak u kabinetu općinskog naćelnika Doboj Jug kome su uz  domaćina općinskog načelnika  Mirnesa Tukića prisustvovali predsjednik Vatrogasnog saveza  ZDK  Nedžad Smajlović iz Visokog, sekretar vatrogasnog saveza ZDK  Adnan Čukle iz Zenice, pomoćnik općinskog načelnika Edin Hrvić, predsjednik DVD Doboj Jug  Samir Mujagić i sekretar društva Ibrahim Škiljo. Dogovorene su smjernice daljnjeg djelovanja DVD- a Doboj Jug, obuka za članove DVD-a, te  zvanično uručene aplikacije za članstvo našeg društva u kantonalnom vatrogasnom savezu. Vatrogasno društvo Doboj Jug je najmlađe  društvo u ZDK koje tek treba da se razvija i jača,a zato postoje dobri preduslovi.Na lokalnom nivou biće zadaća svih društvenih subjekata da pomognu u  nabavci opreme i protivpožarnih sredstava,a za  rukovodstvo društva je prioritet u omasovljavanju članstva,posebno u mlađem uzrastu ,što će se realizovati u saradnji sa školama i privrednim
organizacijama.Osposobljavanje i edukacija  članova  Vatrogasnog društva Doboj Jug će biti trajna obaveza.