Prva radna posjeta  Općini Doboj Jug

MINISTAR  U VLADI ZDK ZA BORAČKA PITANJA  FAHRUDIN ČOLAKOVIĆ   I NJEGOV KOLEGA ZA  PRAVOSUĐE I UPRAVU MIRNES BAŠIĆ  RAZGOVARALI SA NAČELNIKOM  MIRNESOM TUKIĆEM

Dvojica ministara u Vladi ZDK,Fahrudin Čolaković   ministar za boračka pitanja  i Mirnes Bašić,ministar za pravosuđe i upravi u četvrtak  8.12.2016.godine boravili su u prvoj radnoj posjeti
u Općini Doboj Jug otkako je na dužnost novoizabranog načelnika stupio Mirnes Tukić.Osim što ih je upoznao sa aktuelnom situacijom iz ova dva resora,tačnije o stanju sa boračkom populacijom
u općini,te sa  nekoliko predmeta koji opterećuju ovu općinu, načelnik Tukić je izrazio nadu da će Vlada ZDK nastaviti pružati podršku Općini Doboj Jug.Naglasio je da je jako dobro što ministri
Vlade ZDK sve više pokazuju interes o stanju iz svojih resora u lokalnim zajednicama.Takav interes je iskazao i premijer Vlade ZDK Miralem  Galijašević čija se posjeta Doboj Jugu očekuje u  narednih
nekoliko dana.