Izvod iz Zapisnika sa I Sjednice Općinskog vijeća u VII Sazivu