Djelokrug rada:


 • razmatra nacrt i prijedlog budžeta općine
 • prati provođenje izvršenja budžeta i odluka iz oblasti finansija
 • razmatra odluke o zaduživanju, reprogramiranju dugova i drugim novčanim obavezama općine
 • razmatra izvještaj revizije
 • razmatra izvještaj o poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina
 • razmatra i druga dokumenta iz oblasti finansijskog poslovanja u skladu sa zakonom.

                                                         

Predsjednik:

 • Maid Škiljo

                             

Članovi: 

 • Samira Memagić 
 • Mirnes Tukić 
 • Osman Hopić 
 • Sanela Aličić