Višečlana delegacija boračkih organizacija i općine Doboj Jug

  PRISUSTVOVALI U KAKNJU NA 24 GODIŠNJICI 3 KORPUSA ARBIH

Uz prisustvo pripadnika svih jedinica ARBiH koje su djelovale tokom rata u sastavu 3.Korpusa ARBiH,predstavnika boračkih organizacija, javnog i političkog života svih dvanaest općina ZDK,predstavnika
OSBiH,poslanika svih nivoa vlasti,te predstavnika vjerskog života 1.12.2016.godine u  Kaknju je organizovana 24 Godišnjica  ovog korpusa.Nakon polaganja cvijeća i učenje fatihe na centralnom
spomen obilježju u ovom gradu,uz koračnice  duvačkog orkestra Rudnika  uglja Kakanj. povorka  sa brigadnim zastavama 3 KARBiH se kretala gradom do gradske kino dvorane gdje je upriličena svečana Akademija.Višečlanu delegaciju iz Doboj Juga predvodio je načelnik općine Mirnes Tukić koji je zajedno sa predstavnicima boračkih organizacija  takođe položio cvijeće i proučio fatihu.Načelnik
Tukić se susreo sa  kolegom Nerminom Mandrom iz Kaknja te sa mnogim drugim kolegama – načelnicima općina u ZDK, predstavnicima  političkog života,kao i sa oficirima OSBiH.Uspješnu organizaciju ovog događaja organizovao je Kantonalni Savez RVI,te OORVI Kakanj.