Dnevni red:

1.Konstituisanje VII saziva Općinskog vijeća Doboj Jug

   a) Izbor Komisije za izbor i imenovanje

2.Izbor zvaničnika Općinskog vijeća Doboj Jug:

   a)Predsjedavajućeg  Općinskog vijeća

   b)Zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća


                                                Predsjedavajući Općinskog vijće

                                                          Adin Begić