U Mravićima
                                 POČELA SANACIJA KLIZIŠTA

Zahvaljujući Kantonalnoj upravi Civilne zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona  riješeno je trideset osam klizišta zašto je utrošeno petstopedesetpet hiljada maraka.Ove podatke je iznio direktor KUCZ Džavid Aličić prilikom otpočinjanja radova na sanaciji jednog od pet klizišta u  Mravićima u Općini Doboj Jug.Inače,nakon majskih poplava 2014.godine u ovoj su se aktivirala brojna klizišta od kojih je do danas riješeno  samo jedno i to u zaseoku Škilje,kazao je načelnik općine Mirnes Tukić,naglasivši da će u narednom periodu akcenat biti na sanaciji svih preostalih klizišta.
Treba istaći da   su uz lokalni put kroz zaselak Škilje u Mravićima klizišta velika prijetnja za desetak kuća.Latif Škiljo se privremeno iselio iz porodične kuće koja se nalazi u zoni klizišta  čija je sanacija započeta.Nadzorni organ  građevinske struke Mustafa Imamović je kazao da su izvršena mjerenja na ovom klizištu,tako da je klizna ravan na dubini većoj od 2,5 metara,te da će se morati raditi nekoliko drenaža u više pravaca,kako bi se stanje na terenu smirilo.Sredstvima KUCZ ZDK rješiće se  jedno od klizišta i na području općine Kakanj.