Djelokrug rada:

  • razmatra primljene prijedloge za odlikovanja i daje svoja mišljenja na te prijedloge
  • predlaže Vijeću ustanovljena općinska priznanja
  • utvrđuje prijedlog za dodjelu općinskih priznanja koje vrši Vijeće
  • vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

                       

Predsjednik:


  •  Mehmed Zaimović

                                

Članovi:


  • Edin Škiljo
  • Aldin Krličević
  • Albina Krličević
  • Ibrahim Begić