Prvi sastanak KOR-a(Kantonalnog odbora za razvoj) za godišnji izvještaj implementacije Strategija razvoja ZDK
        SLIJEDI ANALIZA REALIZACIJE STRATEGIJE RAZVOJA ZDK  ZA 2016. GODINU              

Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016-2020 godina je  važan dokumenat integrativne prirode koji obuhvata ekonomske,društvene,socijalne,okolišne i druge elemente  koji utiču na razvoj ovog kantona.Ovo je naglasila Dženana Čolaković na prvom sastanku KOR-a(Kantonalnog odbora za razvoj) koji je posvećen godišnjem izvještaju realizacije Strategije za 2017. godinu.

Prema viziji razvoja do 2020.godine Zeničko-dobojski kanton trebao bi da bude savremena evropska regija,ugodna za život i rad i atraktivna za investiranje,koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima,prirodnim i turističkim potencijalima,te bogatom kulturno-historijskom nasljeđu i čistom okolišu.
S tim u vezi definisana  su četiri strateška pravca djelovanja ovog kantona do zacrtanog planskog perioda,kako bi se osigurala veza između konkretnih budućih aktivnosti i uspostavljene vizije razvoja.Strateški pravci djelovanja  ovog kantona  su usmjereni na :1.Razvoj  i poticaj  industrije, energetike,rudarstva i poduzetništva,2.Veću podršku poljoprivredi,ruralnom razvoju i razvoju turizma,3.Unapređenju kvaliteta življenja kroz stvaranje održivog i pravičnog društvenog okruženja te 4.Na poboljšanje trenutnog stanja okoliša,povećanju energetske efikasnosti i unapređenju javne infrastrukture.
Praćenje i evaluacija su osnovni elementi upravljanja koji ne pomažu samo u procesu izvještavanja,već daju osnovu za buduća planiranja i reviziju ove strategije.Stoga je vrlo važno da KOR (Kantonalni odbor za razvoj)iznese pokazatelje uticaja u 2016.godini,pokazatelje krajnjih rezultata i pokazatelje direktnog,takozvanog izlaznog rezultata što će biti polazna osnova za eventualnu reviziju ovog dokumenta za nastupajuću 2017.godinu.