Načelnik Mirnes Tukić
       ODRŽAO PRVI RADNI SASTANAK SA UPOSLENICIMA ORGANA UPRAVE OPĆINE  DOBOJ JUG

Kako i priliči,novoizabrani općinski načelnik Mirnes Tukić je protekle sedmice,par dana nakon zvanične primopredaje dužnosti upriličio radni  sastanak sa uposlenicima organa uprave ove općine.
Svim uposlenicima kolektiva zaželio je dobro zdravlje,ličnu i porodičnu sreću,te uspješnu buduću saradnju ,a sve  u cilju što boljeg zadovoljstva klijenata-građana,jer općina jeste i  treba da bude  njihov servis  u skladu sa Ustavima BiH,FBIH,ZE-DO kantona  i pozitivnim zakonskim propisima.Kako je i sam jedno vrijeme bio dio tima Općine Doboj Jug i u dva navrata općinski vijećnik,načelnik Tukić vrlo dobro poznaje   uposlenike općine,te njihove radne dužnosti i obaveze.Naglasio je da će u narednom periodu  uvesti  nekoliko  promjena unutar službi,a o čemu se radi,kazao je blagovremeno će se znati.
Uposlenicima je  kazao da svoj  rad  obavljaju  isključivo  u skladu sa zakonom i da  štite društvene interese,interese  građana,ali i ove lokalne  zajednice.Sa svim uposlenicima,kazao je obaviće bilateralne razgovore,pratiće rad  svakoga pojedinačno,te će uvesti stimulativno-destimulativne mjere.