Dokumenti Veličina Preuzmi
konkurs-stipendije-2016.-2017. 31,43 kb

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih

porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14) Ministarstvo za boračka pitanja

Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica

za studijsku 2016./2017.godinu

Prijave na konkurs (dvadeset dana) 07.11.-28.11.2016. godine.

 

Služba za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove