Djelokrug rada: 


 • uređenje prostora i zaštitu čovjekove okoline
 • donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova uključujući zoniranje
 • donošenje programa stambene, poslovne i druge izgradnje
 • korištenje, upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem
 • djelatnosti i objekte komunalne infrastrukture
 • upravljanje prirodnim resursima
 • druga pitanja iz ove oblasti.      

                                                                    

Predsjednica: 

 • Dženana Avdić

Članovi:

 • Ibrahim Aličić
 • Mustafa Delić
 • Mujo Delić
 • Elvedin Sejdinović