Dokumenti Veličina Preuzmi
NACRT revidirana Strategija razvoja općine 1944,00 kb

Strategija razvoja Općine Doboj Jug za period 2010. – 2020. godina (u daljem tekstu: Strategija) je ključni strateško-planski dokument Općine, koji usmjerava razvoj lokalne zajednice. Strategija je izrađena 2010. godine od strane Općinskog razvojnog tima u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Švicarske vlade i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

U skladu sa MIPRO metodologijom izvršena je nezavisna srednjoročna evaluacija Strategije čiji rezultati su predstavljali ulazne informacije neophodne za provođenje kvalitetne revizije Strategije razvoja.