U ponedjeljak 19.9.2016.  potpisan je Ugovor između firme POLJO PROM iz Jelaha koju predstavlja Adel Ramić i Udruženja civilnih žrtava rata (UCŽR) kojeg predstavlja Azra Skula. Nakon prikupljenih ponuda(tri ponude) od dobavljača  komisija imenovana od strane Udruženja, na sjednici održanoj 09.09.2016.godine konstatovala  jede  najpvoljnija ponuda za dostavu 12 plastenika sa komplet opremom i montažom i 12 vrtnih frezi, ponuda firme POLJO PROM iz Jelaha koja je ponudila najnižu cijenu opreme.

Naime, radi se o projektu nabavki plastenika i vrtnih frezi za članove Udruženja civilnih žrtava rata finansiran od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

 

Isporuka i montaža plastenika se očekuje već od četvrtka u zavisnosti od pripreme zemljišta koju su dobitnici opreme u obavezi da pripreme kako bi dobavljač mogao početi sa isporukom i montažom, dok je isporuka vrtnih frezi planirana na završnoj manifestaciji odmah nakon izbora.

 

Koordinator projekta: Edib Skulić