Udruženje građana civilnih žrtava rata općine Doboj Jug (UGCŽR) nedavno je osnovano i registrovano udruženje koje pruža podršku civilnim žrtvama rata (CŽR) kroz finansiranje aktivnosti organizacije od značaja za osnaživanje CŽR u lokalnoj zajednici kroz materijalnu i tehničku pomoć, savjete u izradi projekata s ciljem poticanja članova udruženja da se aktivno uključe u razvoj općine i da na bazi izgrađenog partnerskog odnosa ostvare kontakte sa građanima i budu spona općine i građana. U samo nepune dvije godine od svog osnivanja, ovih dana sprovode se planirane aktivnosti na  implementaciji i drugog veoma značajnog projekta za ovu populaciju ljudi kao i za lokalnu zajednicu.

Naime, radi se o projektu nabavci  plastenika i vrtnih freza, koji će ovim ljudima kroz ovaj projekat pomoći u saniranjue posljedica nezapamćenih  poplava u kojoj je pod vodom bilo više od tristotine porodičnih kuća i više od 70 posto privrednih subjekata u loklanoj zajednici. Nakon povlačenja vode stanje je na ovom poplavljenom području bilo više nego alarmantno. Za članove ovog udruženja koji su bili poplavljeni bila je neophodna svaka vrsta pomoći  pogotovo u opremi koja im je uništena (mašine, plastenici, alati), a da ne govorimo o hrani i higijensko-tehničkoj opremi potrebnoj za čišćenje, čizme, radna odijela i drugo što je neophodno u ovakvim (ne)prilikama. Neki od članova/ca u poplavljenim područjima se bavila plasteničkom proizvodnjom, ali su nakon poplava ostale bez ičega. Posljedice su još vidljive i kroz ovaj projekat pokušat će koliko toliko pomoći  članovima/članicama CŽR da ponovo pokrenu plasteničku proizvodnju i sve ono što su radili prije katastrofalnih poplava.

 

Projekt je finansiran od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Ukupna vrijednost projekta je 29.380,00 KM.

 

U udruženju nekriju zadovoljstvo i već je u poodmakloj fazi implementacija projektnih aktivnosti, a  održano je nekoliko radnih sastanaka radne grupe, obilazak terena i članova potencijalnih dobitnika opreme. Takođe su održane i dvije sjednice Upravnog odbora udruženja na kojima su razmatrane liste potencijalnih dobitnika opreme. Upiti za dostavu ponuda za opremu su poslati na adrese potencijalnih dobavljača, a ovih dana se prikupljaju ponude, nakon čega će od strane komisije biti izabrana najpovoljnija ponuda.

 

Koordinator projekta je Edib Skulić.