Doboj Jug očišćen od mina

Na teritoriji Općine Doboj Jug poslije ratnih djelovanja ostala je velika površina onečišćena minama i neeksplodiranim ubojitim sredstvima. Prema podatcima iz 2001.godine, ukupna površina na 20 lokacija rizičnih od mina iznosila je 626.400 metara kvadratnih. Nakon sistematskog izviđanja od F MAC-a pojedine lokacije skinute su sa liste rizičnih, jedan broj lokacija je deminiran što je zahtjevalo stalne napore i traženje donacija za nastavak deminiranja.

 

Načelnica općine Jasminka Begić zajedno sa  Službom za civilnu zaštitu nije odustajala od rješavanja ovog problema, samim tim što je i revizijom Strategije planiran kao prioritet za rješavanje u narednom  periodu, aplicirali su se projektni prijedlozi na adrese nadležnih institucija i međunarodnih organizacija, svjesni da je do donacija teško doći koje su nam bile potrebne jer smo bili u fazi implementacije velikih investicija poput komunalne i putne infrastrukture, rasvjete i mnogo drugih aktivnosti i teško nam je bilo da sami finansiramo deminiranje ove lokacije. Deminiranjem minske površine na ovoj lokaciji i podrškom donatora možemo reći da je i naš Doboj Jug očišćen od mina,  a uspjeh ovog projekta pokazuje konkretnu dobrobit na polju lične sigurnosti  građana i razvojne aktivnosti u zajednici, te ovom prilikom upućuju i zahvalnost Vladi Republike Italije za donaciju i deminerskom timu Udruženja građana  "DEMIRA".

 

U periodu 03.08. do 11.08.2016.godine završeno je deminiranje i izvršena je primopredaja deminirane površine na lokaciji „MRAVIĆI-MRAVIĆKO POLJE II – 19“ površine 3.155 metara kvadratnih  pored rijeke Bosne (lijeva obala rijeke Bosne) gdje se nalaze i naseljene  kuće u ulici „21.Augusta“ i most preko rijeke Bosne koji spaja naselja Ševarlije i Mraviće. Primopredaji deminirane površine osim članova Udruženja građana "DEMIRA", bila je prisutna i Načelnica općine Jasminka Begić i šef Službe civilne zaštite Edin Hrvić, te predstavnici Centra za uklanjanja mina u Bosni i Hercegovini (BH MAC).

Sredstva za implementaciju ovog projekta osigurala je Vlada Republike Italije,  a na deminiranju radio je dobro pripremljen tim  Udruženja građana „DEMIRA“ iz Orašja od ukupno 8 deminera, uključujući i 1 medicinskog radnika.

Vođa  deminerskog tima Raif Memić kazao je da je izvođenje zadatka trajalo osam radnih dana, a deveti dan predviđen  je za kontrolu i primopredaju, na poligonu II gdje se i dogodila nesreća davne 1996.godine u kojoj je smrtno stradalo jedno lice, pronašli smo ostatak mine Prom, tako da je otklonjena svaka sumnja na postojanje drugog, teren je bio  specifičan i samim tim i zahtjevan, poprilično je bio zagađen smećom jer se radi o zaobalnom području i morali smo biti jako oprezni. Posao koji obavljamo  postaje rutinski, smatra ga većina jednim od najopasnijih poslova  jer uvijek postoji  opasnost da izgubite život samo  jednom malom nepažnjom,  tako da skoro straha i nema, nama je najbitnije da se radi jer od ovog posla živimo, dodao je Memić.