Djelokrug rada:


 • sagledava potencijale ove općine ( raspoloživo poljoprivredno zemljište,mehanizacija,objekti,broj muznih i tovnih grla, broj pčelinjih društava-košnica...)kao i realne mogućnosti za proširenje proizvodnje
 • organizovanje stručnih predavanja i prezentacija najnovijih dostignuća u privredi i poljoprivrednoj proizvodnji
 • iniciranje rješavanja pitanja visokoškolskog obrazovanja omladine za zvanja koja su usko vezana za ovaj segment
 • organizovanje poljoprivrednih sajmova i sajmova privrede
 • organizovanje seminara i radionica
 • sagledava mogućnosti rada veterinarske stanice
 • mogućnosti sklapanja ugovora o proizvodnji jagodičastog i drugog voća i povrća sa fabrikama koje se bave preradom istog 
 • za Bilten općine Doboj Jug priprema prilog o novostima iz ovih oblasti
 • razmatranje akata o formiranju poljoprivredne zadruge
 • radi na Elaboratu o opravdanosti formiranja poljoprivredne zadruge
 • rad i koordinacija sa udruženjima privrednika i poljoprivrednika
 • rad i koordinacija sa nadležnom službom općine za resor privrede i poljoprivrede
 • i sve druge aktivnosti u cilju poboljšavanja poljoprivredne proizvodnje i jačanja privrede na području općine.

 

Predsjednica:


 • Irmela Avdić                                                

 

Članovi:


 • Raif Krličević
 • Mirudin Ibrišimović
 • Fikret Škiljo
 • Emir Hodžić