Dokumenti Veličina Preuzmi
poziv-na-ucesce-na-sff-2016 224,50 kb
prijava-na-ucesce-na-sff-2016 226,50 kb

Poziv dostavljen od PRO-Budućnost tima za članove/ce radne grupe


Pozivamo vas da učestvujete na pripremi i realizaciji Docucorner-a kao i ostalim aktivnostima koje YIHR BH u saradnji CRS-om i partnerima u sklopu USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, organizira sa ciljem upoznavanja i zbližavanja mladih aktivista/ca iz Bosne i Hecegovine.

                                   

U sklopu dokumentarnog programa Sarajevo film festivala , koji će biti održan u periodu od 12. do 20. augusta 2016 godine, biti će organiziran Docucorner kao dio oficijelnog djela programa SFF-a. Docucorner je platforma u sklopu SFF-a gdje mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine imaju priliku, gledati dokumentarne filmove i razgovarati sa režiserima prikazanih dokumentarnih filmova u podnevnim sesijama. U sklopu jutarnjih aktivnosti bit će organizirane fakultativne posjete Histrijskom muzeju, Tunelu spasa i slično. Detaljna agenda svih planiranih aktivnosti će biti napravljena nakon što SFF objavi program i termine prikazivanja dokumentarnih filmova, koju ćemo vam pravovremeno dostaviti.

                                                     

Prijave za učešće možete slati do 31.07.2016. godine (nedelja) na email sffdocucorner2016@gmail.com

Prijava obavezno mora sadržavati fotografiju u jpg.formatu.

 

Komisija za odabir učesnika/ca će prispjele prijave pregledati te odabrati učesnike/ce kojima će biti dostavljen dnevni red i sve logističko-tehničke informacije do 08.08.2016. godine.

 

Tokom vašeg boravka obezbjeđeni su smještaj, hrane, te sredstva za refundaciju putnih troškova.