U  zgradi općine održana je radionica u organizaciji Centra za pravnu pomoć ženama Zenica u saradnji sa Općinom na temu „Nasilje nad ženama sa akcentom na nasilje putem savremenih tehnoglogija“ u okviru projekta „Jednakost za sve“ implementiran od Koalicije civilnog društva, a na kojem su aktivno učestvovale  članice ženskih organizacija i uposlenice u upravi ocjenivši ovo kao dobru ideju za promociju  rodne jednakosti na svim društvenim nivoima i u svim društvenim odnosima, promociji ljudskih prava i sl., a posebno promociji  besplatne pravne pomoći koja je namjenjena ženama čija su prava ugrožena o čemu skoro pa svako  od nas  može  svjedočiti.

Aktivistkinje i braniteljice ljudskih prava žena i djevojčica potrudile su se da radna atmosfera bude ugodna, ostavljajući dovoljno prostora za pitanja i komentare, te lična iskustva učesnica radionice i mišljenje o projektu i aktivnostima Centra, a počastile su nas i kvalitetnim promotivnim materijalom koji će zasigurno pomoći  da se prepozna i prijavi svaki vid nasilnog ponašanja i diskriminacije.

Načelnica općine Jasminka Begić zbog ranije dogovorenog sastanka nije mogla prisustvovati na radionici, ali je predstavnicama Centra zaželjela kratku dobrodošlicu i pohvalila ideju za organizaciju radionice u Doboj Jugu i njihovu nesebičnu borbu za zaštitu prava u oblasti porodičnog, socijalnog i rodnog prava, te diskriminacije koja traje jako dugo i čiji su rezultati prepoznatljivi i vrednovani ne samo u našem kantonu već i mnogo šire sa željom da nikada ne odustaju od aktivizma i borbe za bolji položaj i sigurnost žena.

Centar za pravnu pomoć ženama (CPPZ) osnovan je u Zenici 1996., a njihova vizija je: samostalno i u savezništvu sa srodnim organizacijama  direktno utičemo na korekciju i unprjeđenje integrisane javne politike rodne ravnopravnosti i senzibilizira profesionalce da djeluju poštujući ženska ljudska  prava. Usluge besplatne pravne pomoći su: porodično pravo, socijalno pravo, radno pravo sa PIO/MIO, krivično pravo, diskriminacija i prava žena žrtava ratnog silovanja i torture.

Online pravna pomoć dostuona je putem linka na web stranici www.cenppz.org.ba 

Kontakt telefon:+387 (0) 32 402-049 i e-mail:czppzz@gmail.com.