U Općinskom vijeću politička zastupljenost je slijedeća:

  • Socijaldemokratska partija / SDP / -6
  • Stranka demokratske akcije / SDA /- 4
  • Stranka za Bosnu i Hercegovini / SBiH / -2
  • Narodna stranka radom za boljitak / NSRZB / -1