Dokumenti Veličina Preuzmi
konkurs-za-nabavku-obaveznih-udzbenika-2016.-2017. 28,76 kb

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branilaca u školskoj 2016./2017.godini broj 13/03-2-3-38-11660/16. od 27.06.2016.godine, Općinska služba za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove Doboj Jug, dana 04.07.2016.godine objavljuje Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika– djeci branilaca za školsku 2016./2017.godinu.

 

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području općine Doboj Jug u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Doboj Jug, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Doboj Jug, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2016./2017.godinu.

                                                                                                    

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:                                    

1) za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama.....................................................100,00 KM

2) za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama.......................................................150,00 KM

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

 


Za djecu pripadnika branilačke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj u vremenu od 04.07. do 25.07.2016. godine u Službi za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove općine Doboj Jug.

 


 

 

Služba za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove