U toku je proces ažuriranja Strategije razvoja općine Doboj Jug 2011.-2020.

Implementacija Strategije traje već pet godina i metodologija prema kojoj je izrađena Strategija u ovom periodu predviđa osvrt na realizaciju i ostvarene promjene u lokalnoj zajednici, te usaglašavanje elemenata Strategije za naredni petogodišnji period.

U skladu s tim, iniciran je proces ažuriranja Strategije razvoja u okviru kojeg je potrebno prikupiti i projektne ideje za sektore ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i zaštitu životne sredine. Projektne ideje treba da budu pripremljene u formi projektnog obrasca koju možete preuzeti na ovoj stranici i dostaviti na e-mail adresu: dobojjug@bih.net.ba

U narednim fazama ažuriranja Strategije razvoja projektne ideje će biti razmatrane u saradnji Općinskog razvojnog tima i relevantnih subjekata iz lokalne zajednice.

Ideje koje doprinose ostvarenju sektorskih ciljeva, koje su dostavljene u formi projektnog obrasca i za koje se mogu obezbijediti resursi i sredstva potrebni za implementaciju mogu biti uvrštene u ažuriranu Strategiju razvoja.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas da  nas kontaktirate na broj telefona 032/ 691-250.


Rok za dostavu projektnih ideja je osam dana (8) od dana objavljivanja.