U prostorijama sale Općinskog vijeća održana je Javna rasprava o Nacrtu Zakona o javnom okupljanju u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona podržan i usvojen od Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 11.04.2016.godine kako bi se pojedinci, organizacije civilnog društva, političke organizacije i drugi subjekti u zajednici upoznali sa promjenama  i postupali u narednom periodu u skladu sa istim.

Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Rijad Delić, viši inspektor i Lejla Begić, stručni savjetnik za pravna pitanja upoznali su prisutne o Nacrtu Zakona, glavnim razlozima za njegovu izradu,  te su bili izuzetno raspoloženi i za razgovor o pitanjima za koja su se zanimali, a razgovarali su o događajima  koje organizuju organizacije civilnog društva, njihovim odgovornostima kao organizatora,  obavezama koje se odnose na lokalnu upravu, te o značaju zajedničkog djelovanja i partnerstva snaga sigurnosti u unaprjeđenju stanja  u oblasti sigurnosti.

Nacrt  Zakona  objavljen  je na web stranici Kantona i dostupan je u Ministarstvu unutrašnjih poslova.