U skladu sa Zaključkom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj:01-02-7877-1/16. od 12.04.2016.godine i Planom Javne rasprave o Nacrtu Zakona o javnom okupljanju broj:08-04/1-02-1-2021-1/16. od 22.04.2016.godine, općina Doboj Jug obavještava pojedince, udruženja građana, političke subjekte, te predstavnike svih zainteresovanih subjekata sa područja općine da će se dana 17.05.2016.godine u Sali Općinskog vijeća sa početkom u 10:00 sati organizovati

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU      

Javnu raspravu na predloženi Nacrt Zakona provest će predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a uvid u tekst istog Nacrta može se izvršiti na službenoj stranici ovog Ministarstva.