Dokumenti Veličina Preuzmi
izjava-o-namjenskom-utrosku-sredstava-2016 32,50 kb
aplikacioni-obrazac-nvo-2016 163,00 kb
javni-poziv 673,37 kb

Na osnovu člana 37.Statuta općine Doboj Jug (Sl.glasnik općine Doboj Jug br.03/08) i Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoliša broj: 02-14-27197/12 od 07.12.2012.godine, donesene od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona, općina Doboj Jug raspisala je JAVNI POZIV udruženjima za dostavljanje projekata za dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih za poticanje mjera zaštite i unaprjeđenja okoliša u 2016.godini na području općine Doboj Jug, a koji u svojim programskim ciljevima potiču mjere zaštite  i unaprjeđenja okoliša.

Sredstva iz oblasti zaštite okoliša namjenjena su za:

1.održavanje i uređenje javnih  zelenih površina i izletišta

2.odvoz smeća sa divljih deponija               

3.čišćenje obala rijeka Usore i Bosne

4.sufinansiranje projekata EU i dr.donatora iz oblasti okoliša

Javni poziv otvoren je tokom cijele godine odnosno do utroška sredstava iz oblasti zaštite okoliša.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Službi za urbanizam, katastar, finansije i privredu ili na broj telefona 032/ 692-546.
Služba za urbanizam, katastar, finansije i privredu