U ime predstavničke i izvršne vlasti, dragim sugrađanima Romkinjama i Romima  u Općini Doboj Jug, širom Bosne i Hercegovine i svijeta upućujemo  čestitke povodom 8.aprila uz iskrene želje da svoj praznik provedu  u zdravlju, veselju i u krugu svojih najmilijih.

Znamo de je položaj Roma i dalje težak, suočavaju se sa ekonomskom krizom i visokim stepenom siromaštva, ali Općina Doboj Jug tolerantna je zajednica, ljudi su otvoreni jedni prema drugima i uvažavaju se, te je i lokalna uprava shodno svojim mogućnostima već dugi niz godina pružala nesebičnu podršku u unaprjeđenju uslova za život i socijalizaciju Roma i njihovih porodica.

Stoga nam je u obavezi da činimo i u narednom periodu sve što možemo da se predrasude prilikom školovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, stambeni problemi suzbiju provođenjem programa i aktivnosti u poboljšanju položaja i pružanja podrške  u ostvarivanju prava naših sugrađana Roma.

SRETAN VAM 8.APRIL-SVJETSKI DAN ROMA                     

                                                                               

Predsjedavajući OV

Adin dr.Begić

 

Načelnica općine

Jasminka Begić, prof.i dipl.ing.menadžmenta