U skladu sa članom 24.tačka (2) Uredbe o stipendiranju redovnog studija boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:4/14.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  obavještava da prema visini budžetskih sredstava namjenjenih stipendiranju redovnog studija boraca i članova njihovih porodica u 2016.godini, a na osnovu procentalnog učešća boračke populacije u odnosu na njihov ukupan broj u Kantonu, Općini Doboj Jug dodjeljuju se  64 stipendije tj.svi kandidati koji su ostvarili 28 bodova na konačnoj listi Općine.

 

U toku dana na oglasnoj ploči Općine i boračkih udruženja bit će izložen spisak kandidata sa konačne liste koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije u studijskoj 2015./2016.godini, a Ugovore o stipendiranju potpisat će u  Službi za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove.

                                                          

Za sve dodatne informacije možete se obratiti nadležnoj Službi na broj tel: 032/ 691-335.

 

  

Služba za civilnu zaštitu, opću upravu

i zajedničke poslove