Jučer žrtve torture, danas žrtve sistema, šta smo sutra?            

Povodom obilježavanja 18.godišnjice Općine Doboj Jug, u organizaciji Udruženja logoraša Doboj-Teslić-Tešanj-Doboj Jug  i uz saradnju sa Načelnicom općine Jasminkom Begić upriličen  je prijem za članove porodica  nestalih, umrlih i teško oboljelih logoraša kako bi sa gostima razgovarali o svojim problemima s kojima se svakodnevno susreću  i tražili odgovore na pitanja  za kojima tragaju već godinama kada su u pitanju sudbine njihovih najmilijih koji su  nestali i ubijeni za vrijeme proteklog rata, a koji nisu bili srpske nacionalnosti.

Osim predsjednika udruženja Šabana Ibraković, Načelnice općine Jasminke Begić, bili su prisutni i Redžo Delić, zamjenik Glavnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona i Haris Salković, predstavnik Kantonalnog zavoda  za pravnu pomoć, a izostanak predstavnika Instituta za nestale osobe BiH kojeg su pozvali i očekivali, oštro su osudili.

Skoro je 21.godina od kako je završen rat, a kada žrtve rata pričaju svoju priču čini nam se na trenutak kao da i nije završen, stanje socijalne potrebe, pravo na liječenje, zdravstveni problemi, strah za ličnu sigurnost ukoliko bi tražili informacije od nadležnih institucija o nestalim, ubijenim,  bol koju osjećaju još uvijek jer neznaju ništa o svojim najmilijim, strahote koje su preživjeli u logorima... mnogo potresnih priča na samo jednom mjestu, a još više želje za pravdom, te su saglasni u jednom „imali smo sudbinu da ostanemo živi kako bi se borili za one koji nisu još pronađeni“.

Načelnica općine Begić u svom obraćanju, istakla je: „ Želim da vam iskažem poštovanje i suosjećanje , zaista prolazite godinama kroz težak, stresan  period, a još uvijek nema pravde, još uvijek neznate gdje su vaši članovi porodica, borite se sa svojim bolima, sa problemima koje vam  život nemilosrdno nameće i zato sve što bih rekla, smatram da nije dovoljno u odnosu na vašu borbu i svo dobro koje zaslužujete kao svaki čovjek bez obzira kojeg je etničkog ili vjerskog uvjerenja, a političko neću ni da spominjem ovdje. Samo vi znate kako je živjeti sa pomisli, da osobe koje su izvršile teške zločine, danas slobodno šetaju, a vi živite sa tugom i boli svaki dan i čekati poziv koji će promjeniti sve i umiriti vašu dušu. Želim najiskrenije, da vaše aktivnosti kao i ova danas probudi svijesti ljudi u nadležnim institucijama i da što prije saznate istinu, a što se tiče mene kao Načelnice općine, Udruženje moju podršku ima i ako na bilo koji način mogu pomoći, uključit ću se rado i uložiti sve napore da se zajedno borimo i izborimo da nebudete više žrtve sistema, žrtve rata zaslužuju poštovanje, razumjevanje i odgovornost, a nikako nerazumjevanje i iskorištavanje  u bilo kakve svrhe“.