U prostorijama sale Općinskog vijeća, danas je u 16:00 sati održana XXXI sjednica VI saziva Općinskog vijeća na kojoj su vijećnici razmatrali i diskutovali o slijedećem Dnevnom redu:

  • Prijedlogu Odluke o formiranju Zajedničkog pravobranilaštva sa Općinom Olovo
  • Prijedlogu Odluke o visini prosječne tržišne vrijednosti jednog m2 građevinskog zemljišta privedenog  namjeni u I zoni na području Općine Doboj Jug za 2016. godinu
  • Prijedlogu Odluke o stipendiranju redovnih studenata i pomoći nadarenim učenicima srednjeg obrazovanja Općine Doboj Jug za školsku 2015/2016 sa Prijedlogom Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija i pomoći
  • Prijedlogu Odluke o dodjeli novčane pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu na području Općine Doboj Jug
  • Informaciji o radu PS Doboj Jug za 2015. godinu

                                                                                                    

Sjednici Vijeća prisustvovali su: Adin Begić, Emira Arnaut, Izudin Aličić, Armin Skulić,  Hajrudin Šečić, Mirnes Tukić, Hasan Škiljo, Nermin Škiljo, Esmir Skulić, Nijaz Avdić, Fahir Skulić, Eldin Hozić i Enes Sprečo.

Pored vijećnika na sjednici Vijeća prisustvovali su: sekretar  Vijeća Melisa Šahbegović, Načelnica općine  Jasminka Begić, izvjestioci Edin Hrvić, Edin Hadžić, Mihret Skula, zamjenik komandira PS Doboj Jug,  Alma Numić i Kemal Zajimović.

Vijećnici su najvećim dijelom učestvovali u raspravi u vezi treće tačke dnevnog reda,Prijedloga Odluke o stipendiranju redovnih studenata i pomoći nadarenim učenicima srednjeg obrazovanja Općine Doboj Jug za školsku 2015./2016. sa Prijedlogom Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija i pomoći.                                                   

Sve tačke Dnevnog reda jednoglasno su usvojena sa 13 glasova ZA.

Kako je iscrpljen Dnevni red, Predsjedavajući  općinskog vijeća Adin dr.Begić  zaključio je rad sjednice u 17:05 sati.

Načelnica općine Jasminka Begić najavila je da od 1.Marta počinju svečanosti posvećene 18.godišnjici Dana općine i zamolila ih da kao predstavnici građana podrže planirane događaje, te dodala nakon sjednice u razgovoru sa vijećnicima „Jednoglasno usvojeni prijedlozi danas pokazuju da djelujemo kao cjelina, predstavnička i izvršna vlast zajedničkim djelovanjem doprinjela je cjelokupnom razvoju naše lokalne zajednice, vi ste to prepoznali, zato i nije nedostajalo vaše podrške i razumjevanja za pitanja koja su u interesu svih građana, nisu nikada bili u pitanju lični interesi zato i imamo rezultate iza sebe bez obzira na naša politička uvjerenja“.