Danas je u prostorijama Općine održan zaključni sastanak sa konsultantom za DRR/CCA Renatom Zrnić na temu „Potvrđena DRR/CCA okvirna lista projekata usaglašena kao prijedlog projekata iz segmenta DRR za Strategiju razvoja“ u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih nacija /UNDP/.

Sudionici na prethodnim radionicama učili su kako i na koji način integrirati pitanja smanjenja rizika od katastrofa i adaptacije na klimatske promjene u lokalne razvojne strategije i imali su zadatak da izrade programe/projekte koji će se uvrstiti u revidiranu  Strategiju  razvoja Općine Doboj Jug i pokušati u planiranom periodu iznaći sredstva za njihovu realizaciju smatrajući ih prioritetima za smanjenje rizika od katastrofa.

Na radionicama su aktivno učestvovali predstavnici Općine, Policijske stanice, Javnog komunalnog preduzeća, Crvenog križa koji su identifikovali prioritete, usaglasili svoje ideje, definisali ključne projekte sa aspekta značaja za DRR/CCA i utvrđene rizike, a vrijedna tematska radna grupa izradila je prijedlog projekte:

 • „Nabavka opreme za strukture CZ“
 • „Organizovanje obuke jedinica za spašavanje“
 • „Opća edukacija za stanovništvo o sistemu obavještavanja i uzbunjivanja“
 • „Ucjevljenje kanala u MZ Mravići“
 • „Izvedbeni projekt za instaliranje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda“
 • „Primarna i sekundarna kanalizaciona mreža u naseljima Mravići i Matuzići“
 • „Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda“
 • „Izrada studije utjecaja  na okoliš /prečistači“
 • „Izgradnja nasipa/ priključng puta za autoput Vc“
 • „Izrada projektne dokumentacije o klizištima za projekte sanacije"
 • „Projekti sanacije klizišta u skladu sa definiranim prioritetima“.

Radionice su ocjenjena kao dobar mehanizam da se govori o ovim pitanjima, rasprave su bile konstruktivne, atmosfera je bila vrhunska uz puno smjeha, truda i rada zahvaljujući vrijednom timu, podršci i razumjevanju našeg konsultanta gosp.Zrnić.