Dokumenti Veličina Preuzmi
Tekst Javnog poziva za zapošljavanje 267,81 kb


JAVNI POZIV

za dodjelu podsticaja zapošljavanja  pripadnika branilačke populacije

Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2023.godini

 

I.     Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Doboj Jug, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Doboj Jug i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Doboj Jug o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava  u svrhu podsticaja zapošljavanja.

Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva, općine/grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.  


U prilogu možete pogledati tekst Javnog poziva.