Dokumenti Veličina Preuzmi
Konkurs stipendije 143,69 kb

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima i pomoći nadarenim učenicima srednjeg obrazovanja

općine Doboj Jug za studijsku/školsku 2022/2023.godinu

Za potrebe stipendiranja redovnih studenata i pomoći učenicima srednjeg obrazovanja općine Doboj Jug za studijsku/školsku 2022/2023.godinu u Budžetu općine Doboj Jug za 2023.godinu, ek.kod 614234/3, utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 29.800,00 KM , i to :

- Za potrebe stipendiranja studenata u studijskoj 2022/2023.godini 26.600,00 KM,

- Za potrebe pomoći učenicima srednjih škola u školskoj 2022/2023.godini od 3.200,00 KM .

Visina stipendije određuje se u mjesečnom iznosu od 100,00 KM za studente prve godine , a za studente druge i viših godina studija u mjesečnom iznosu od 130,00 KM.

Visina pomoći nadarenim učenicima srednjih škola određuje se u mjesečnom iznosu od 80,00 KM.

Stipendije i pomoći bit će isplaćivane u osam jednakih mjesečnih rata, po zaključivanju Ugovora o stipendiranju odnosno Ugovora o pomoći.


Konkurs ostaje otvoren do 13.04.2023. godine do 16:00 sati.

U prilogu možete pogledati tekst Konkursa.