Dokumenti Veličina Preuzmi
zakljucak-ov-a 1471,01 kb
BUDŽET 2023 1346,40 kb

Na osnovu člana 23. Statuta Općine Doboj Jug ("Službeni glasnik Općine Doboj Jug", broj: 03/08, 01/12 i 02/13), te člana 79. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug ("Službeni glasnik Općine Doboj Jug", broj: 04/08, 01/13, 02/20 i 03/21), Općinsko vijeće Doboj Jug na devetnaestoj redovnoj sjednici VIII saziva održanoj 27.12.2022. godine donosi slijedeći


Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Budžet Općine Doboj Jug za 2023. godinu sa usvojenim amandmanima:...                                                                                                                                          Predsjedavajući Općinskog vijeća

                                                                                                                                                             Hasan Škiljo

 U prilogu možete pogledati Zaključak OV-a i Budžet za 2023. godinu.