Dokumenti Veličina Preuzmi
odluka-o-izuzecu3 884,11 kb

Na osnovu člana 10. stav 1. tačke d. i člana 18 stav2.  Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14), te člana 37. Statuta Općine Doboj Jug ("Službeni glasnik općine Doboj jug", broj: 3/08), a u skladu sa predviđenim sredstvima u  Budžetu općine Doboj Jug za 2023. godinu, Općinski načelnik donosi:


ODLUKU

o dopuni Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH u 2023. godini

U prilogu možete pogledati Odluku.