Dokumenti Veličina Preuzmi
javna rasprava 1899,10 kb
budzet-2023 360,03 kb


Javna rasprava za:


- MZ Matuzići, za dan 09.12.2022. godine (petak) u 16 sati i 15 minuta, akoja će se održati u Sali Općinskog vijeća Doboj Jug,


- MZ Mravići, za dan 12.12.2022. godine (ponedjeljak) u 16 sati i 15 minuta, a koja će se održati u prostorijama MZ Mravići, Sala za sastanke


U prilogu možete pogledati tekst poziva na Javnu raspravu kao i Nacrt Budžeta za 2023. godinu.