Dokumenti Veličina Preuzmi
konkurs-studenti-2022-2023 80,50 kb

K O N K U R S

za dodjelu stipendija  studentima - braniocima i članovima njihovih porodica

 za studijsku 2022/2023. godinu


 Na konkurs mogu aplicirati svi redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja u BiH i van granica BiH iz jednog porodičnog domaćinstva koji ispunjavaju uslove konkursa.

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata.

I.          Pravo učešća na konkursu imaju:

a)      dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;

b)      ratni vojni invalidi;

c)      demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu;

d)      članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;

e)      članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

f)       djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;

g)      djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;

h)      djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

II.   Pravo učešća  na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :

a)    djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu       invalidninu – do navršene 35. godine života;

b)   djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo              pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu - do navršene 30.godine života; 

c)    djeca umrlih demobiliziranih branilaca koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti - do navršene 30.godine života.

III.  Pravo učešća na konkursu lica iz tačke I i II imaju pod uvjetom:

a)      da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;

b)      da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, osim povratnika u Republiku Srpsku;

c)      oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

d)      čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 686,40 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);

e)      da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

      Odredba tačke d) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

      Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate - dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu.


Konkurs je otvoren od 02.11. do 22.11.2022. godine.


U prilogu možete pogledati tekst konkursa.