Dokumenti Veličina Preuzmi
zakljucak 137,11 kb


OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O RAZLIČITOJ CIJENI OBRAČUNA POTROŠNJE VODE

Na posljednjoj održanoj sjednici VIII saziva Općinskog vijeća Doboj Jug, održanoj 29.08.2022. godine donešen je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o različitoj cijeni obračuna potrošnje vode koja je bila donešena za vrijeme trajanja nepovoljnih hidroloških uvjeta, a za period od 01.07. do 30.09.2022. godine.
Zaključkom se Odluka stavlja van snage od 01.08.2022. godine i na računima za august neće se obračunavati različita cijena obračuna potrošnje vode.
Pomenuta Odluka polučila je rezultate koji se ogledaju u racionalnoj potrošnji vode od strane građana i u tome da je sušni period u Doboj Jugu prošao bez nestanaka vode i nepopularnih redukcija što je bio slučaj u najvećem broju drugih općina i gradova.
Za sve građane koji su u mjesecu julu dobili uvećane račune za iznos prekoračenih kubika potrošene vode pomnoženih sa cijenom od 5,00 KM bez PDV-a, Komisija koju će oformiti Općinski načelnik utvrdit će opravdanost takve potrošnje i građanima kod kojih se utvrdi opravdanost takve potrošnje uvećani iznos računa za mjesec juli biće nadoknađen, na način koji će se utvrditi naknadno.