Dokumenti Veličina Preuzmi
budzet-opcine-doboj-jug-za-2022.godinu 783,97 kb

Na osnovu člana 23. Statuta Općine Doboj Jug ("Službeni glasnik Općine Doboj Jug", broj: 03/08), te člana 79. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug ("Službeni glasnik Općine Doboj Jug", broj: 04/08, 01/13, 02/20 i 03/21), Općinsko vijeće Doboj Jug na desetoj redovnoj sjednici VIII saziva održanoj 07.01.2022. godine donosi slijedeći


Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Budžet Općine Doboj Jug za 2022. godinu sa predloženim izmjenama i usvojenim amandmanima.

2. Usvaja se Odluka o izvršenju budžeta Općine Doboj Jug za 2022. godinu.


                                                                                                                                          Predsjedavajući Općinskog vijeća

                                                                                                                                                             Hasan Škiljo


U prilogu možete pogledati Budžet za 2022. godinu.