Dokumenti Veličina Preuzmi
ponovljeni-javni-oglas 1092,01 kb

PONOVLJENI JAVNI OGLAS

za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „VIS“ d.o.o. Doboj Jug

 

            Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „VIS“ d.o.o. Doboj Jug (u daljnjem tekstu: Društvo), i to:

-          član Nadzornog odbora - predsjednik ....................................................1 pozicija,

-          član Nadzornog odbora ..........................................................................2 pozicije.


Ovaj Javni oglas objaviti će se u jednom dnevnom listu i „Službenim novinama FBiH“.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Rok od 15 dana računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj Javni oglas.


U prilogu možete pogledati tekst Javnog oglasa.