Dokumenti Veličina Preuzmi
javni-oglas-2021 157,07 kb

JAVNI OGLAS
za podnošenje zahtjeva za pomoć uĉenicima slabijeg imovinskog stanja
srednjeg obrazovanja općine Doboj Jug za školsku 2020/21.godinu
I
Predmet Javnog oglasa je odobravanje novĉane pomoći uĉenicima slabijeg imovinskog stanja srednjeg obrazovanja općine Doboj Jug za školsku 2020/21.godinu.
II
Sredstva za realizaciju ovog Javnog oglasa utvrĊena su u budžetu Općine Doboj Jug za 2021.godinu, pozicija 614234, u visini od 2.900,00 KM za pomoć 7 / sedam/ uĉenika srednjih škola slabijeg imovinskog stanja.

U prilogu možete pogledati tekst Javnog oglasa.