Dokumenti Veličina Preuzmi
konkurs-2021 129,80 kb

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima i pomoći nadarenim učenicima srednjeg obrazovanja
općine Doboj Jug za školsku 2020/2021.godinu
Za potrebe stipendiranja redovnih studenata i pomoći učenicima srednjeg obrazovanja općine Doboj Jug za školsku 2020/2021.godinu Odlukom Općinskog vijeća broj: 01-04-173-12/21 od 25.02.2021.godine iz Budžeta općine Doboj Jug izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 15.600,00 KM , i to :
- Za potrebe stipendiranja studenata u školskoj 2020/2021.godini 13.600,00 KM,
- Za potrebe pomoći učenicima srednjih škola u školskoj 2020/2021.godini od 2.000,00 KM .
Visina stipendije određuje se u mjesečnom iznosu od 100,00 KM
Visina pomoći nadarenim učenicima srednjih škola određuje se u iznosu od 50,00 KM.

U prilogu možete pogledati tekst Konkursa.