Dokumenti Veličina Preuzmi
javni-oglas-za-prijem-namjestenika 830,26 kb

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općini Doboj Jug

1. Naziv radnog mjesta:

- Viši referent za poslove budžeta i računovodstva....................1(jedan) izvršilac

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana računajući od dana posljednje objave u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH ("Dnevni list", "Oslobođenje", "Dnevne nezavisne novine").


U prilogu možete pogledati tekst Javnog oglasa.